Cirkus vijest: Prijedlog za uvođenje još tri ministarstva za religijska i vjerska pitanja u BiH

Parlament BiH bi na ovakvo dominantno stanje religijskih konstitutivnih ili konstituisanih naroda u BiH a na osnovu društvenog uređenja kakvo je stvoreno sa univerzalnim vrijednostima religijskih i etničkih narodnosti iz nečijih naroda, nečijih nacija iz nečijih država koji žive na tlu BiH a sve sporazumno dogovoreno u Dejtonu, predložio bih političkim strankama koje baštine svoju nacionalnu tradiciju i ključnu orjentaciju svojih religijskih naroda da odmah ili što prije pokrenu inicijativu proširenja ministarskih mjesta u svim kantonalnim-županijskim vladama, vladi Federacije BiH, RS i BiH sa po još tri ministarstva za vjerska pitanja i to: Ministarstvo sa ministrom za pitanje Islamske bošnjačke vjerske zajednice, Ministarstvo sa ministrom za pitanje hrvatske crkve, katoličke vjerske zajednice i ministarstvo  sa ministrom srpske crkve episkopije pravoslavne autokefalne vjerske zajednice.

Sva ova ministarstva i njeni ministri bi bili odgovorni iz svoje nadliježnosti sprečavanja uvođenja sektaških politika, radili bi na promovisanju baštine svoje religijske zajednice i bili bi odgovorni   za imenovanje nadbiskupa i biskupa, popova , imama, hodža i td,,, po cijeloj teritoriji BiH. U njihovim nadliježnostima bile bi sve školske Religijske-vjerske ustanove i obrazovne institucije radi proizvodnje i religijskog osposobljavanja nedostatnih kadrova. Osposobljavanje vjernika religijske dogme. Naravno u tu svrhu bi imali svoje dječije vrtiće, osnovne i srednje škole, teološke fakultete. Na ovaj način bi došlo do masovnog zapošljavanja radi proširenja kapaciteta vjerskih i religijskih sadržaja.

Obrazovanje ovakvih kadrova i učenika, pa čak otvaranja i večernjih škola za odrasle došlo bi se do duhovnog preobrađenja i  približavanja Bogu, tematikom  piramidnog djelovanja sa tri strane. Što bi i bio smisao djelovanja samog ministarstva pri vladama na svim nivoima u savremenoj državnoj religijskoj zajednici radi zajedničkog pokoravanja Bogu u BiH.

Izdvojen komntar na FB ''Religije u BiH''

LjutaKrajina.NET Izvor: Senad Bajrić


NAPOMENA: Poštujući slobodu govora portal Ljuta Krajina je omogućio svim građanima pristup javne riječi iza kojih stoji autor naznačenog teksta, kao i posjetiocima da slobodno komentarišu članke poštujući pravila javne riječi

Povezano iz kategorije

Error: No articles to display

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net