USVOJEN BUDŽET USK za 2017 godinu

USVOJEN BUDŽET USK za 2017! Evo koliko je poslanika dalo glas ZA

Poslanici u Skupštini Unsko-sanskog kantona sa 21 glas ZA usvojili su Budžet USK za 2017. godinu u iznosu od 218 miliona KM.

U Bihaću je danas održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona kako bi razmatrala amandmane koje su predlagali skupštinki zastupnici.

– Ovakvim ishodom nakon cjelodnevne rasprave i brojnih pauza zadovoljni su i premijer i danas potvrđena dvotrećinska većina, jer je svoj glas ‘za’ dao 21 zastupnik.

Budžet Unsko-sanskog kantona (USK) za 2017. godinu iznosi 218 milona KM. Ovakvim ishodom nakon cjelodnevnih rasprava i brojnih pauza zadovoljni su i premijer i danas potvrđena dvotrećinska većina, jer je svoj glas ‘za’ dao 21 zastupnik. 

Iako ističu da im je drago zbog usvojenog budžeta, najnezadovoljniji su zastupnici Klubova A SDA i SDP-a, kojima od brojnih predloženih amandmana nije usvojen nijedan. Samo je SDP predložio 12 amandmana. Nezadovoljstvo je iskazao i predstavnik DNZ-a, Kenan Keserović.

U svakom slučaju, opozicija ističe da neće opstruirati budući rad Skupštine, niti tražiti ostavku Vlade, jer je, dodaju, očito da ona ima podršku većine, te tako, kažu, ne snose odgovornost za naredne odluke.

Premijer Husein Rošić smatra da je i prošlogodišnji budžet bio mnogo pozitivniji u odnosu na 2015. godinu, te smatra da će i ova donijeti dobre rezultate.

Predsjedavajući Skupštine Nijaz Hušić već je za ponedjeljak najavio sjednicu Kolegija, kako bi se zakazale nove sjednice i odradio zaostali posao.

U prethodnoj 56 sjednici vlade između oostalog razmatran je i usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-31.12.2016. godine. Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu planirani su sveukupni prihodi u iznosu 215.918.664,00 KM.

Donacije neplanirane Budžetom i namjenski prihodi, koje su ostvarili budžetski korisnici u iznosu od 64.135,00 KM, nakon usvajanja Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu raspoređene su na troškovna konta u skladu sa članom 8. Zakona o izvršavanju Budžeta USK te su, navela je ministrica finansija Zlatka Šepić, ukupno planirani rashodi za 2016. godinu iznosili 215.982,799,00 KM.

Na prijedlog Jasmina Burnića, ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline utvrđeni su prijedlozi odluka o određivanju visine minimalne slobodno ugovorene zakupnine stana na području grada Bihaća i općina Unsko – sanskog kantona za 2017. godinu. Sukladno zakonskoj obavezi Ministarstva po Zakonu o zakupu stanova za grad Bihać i općine na području Unsko – sanskog kantona izrađeni su prijedlozi odluka kojim je utvrđen način obračuna visine minimalne slobodno ugovorene zakupnine stana za tekuću godinu.

Vlada je takođe razmatrala i Izvještaj o provođenju Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu Ministarstva pravosuđa i uprave.

U skladu sa Protokolom o pregovorima za sklapanje Kolektivnog ugovora za radnike u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i odgoju Unsko-sanskog kantona, kojeg su potpisali Sanela Ćenanović, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta i predstavnici sindikata, danas je imenovan Pregovarački tim u ime Vlade Kantona.

Zadatak ovog tima je da sa predstavnicima sindikata utvrdi prijedlog Kolektivnog ugovora za radnike u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.

Vlada je dala saglasnost na lzmjene i dopune Statuta JU Univerzitet u Bihać.

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net