Šuhret Fazlić: Nezakonito potrošeno četiri miliona KM

Šuhret Fazlić: Nezakonito potrošeno četiri miliona KM

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić  je na press konferenciji povodom gradskog budžeta ukazao na sredstva koja su u mandatu prethodnog gradonačelnika Emdžada Galijaševića (SDA) ušla u budžet, a potrošena nezakonito, te bi mogla biti predmet interesovanja pravosudnih organa.

Gradonačelnik je naveo da je nenamjenski ili nezakonito utrošeno 1.700.000 od Fonda za zaštitu okoliša, od Agencije za slivove rijeke Save 190.000 KM, za Kantonalnu bolnicu 250.000 KM, civilnu zaštitu 1.700.000 KM, izgradnju prečištača u Gati koja nije izgrađena, a potrošeno je 157.000 KM, za utopljavanje zgrada 160.000 KM, te za deponiju 83.000 ili sve ukupno 4.250.000 KM.

Na pitanje šta planiraju poduzeti povodom toga, gradonačelnik Fazlić tvrdi da će biti prinuđeni podnijeti krivične prijave protiv ljudi koji su za to odgovorni, koji su bili vlast u prethodnom periodu.

Načelnik Fazlić je htio biti jasan, pa je ponovio da je Galijašević u prethodne četiri godine nenamjenski i nezakonito potrošio više od četiri miliona, te da oni sada za toliko moraju podići budžet.

-Mi smo jednostavno morali uvrstiti sve ove obaveze koje vidite da su nastajale nenamjenskom i nekontrolisanom potrošnjom u proteklom četvorogodišnjem periodu. A normalan budžet, kojeg bismo mogli iznijeti bio bi oko 22 miliona, pojasnio je bihaćki gradonačelnik.

 

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net