Hag presudio: Ratku Mladiću kazna doživotnog zatvora!

Ratko Mladić osuđen na doživotnu robiju!

 Danas je presudjeno Ratku Mladiću...

"Zločini koji su počinjeni spadaju u najstrašnije poznate čovječanstvu - a u njih spadaju i genocid i istrebljenje. Odbrana se pozivala na različite faktore, na njegove dobre namjere, dobar karakter, slabo zdravlje, poodmaklo doba, mentalno stanje.
Vjeće smatra da ti faktori imaju malu ili nikakvu težinu", rekao je Ori. 

Mladić  kriv po svim tačkama optžnice osim za genocid (sedam opština).

“Za zločine koje je počinio Vijeće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora”, glasila je predsuda.

General Vojske RS Ratko Mladić, riječi sudije Alfonsa Orija nije čuo iz prve ruke. Obrazlaganje 11 tačaka optužnice, slušao je, sa kauča u specijalnoj prostoriji. U njoj je završio nakon što ga je Ori izbacio iz sudnice jer je, ustavši, uzviknuo: “Sve ovo je laž”.

Svemu je prethodila pauza koju je tim odbrane tražio, kako bi Ratko Mladić otišao do taoleta. Tamo mu je pozilio, intervenisali su i ljekari, pa su branioci zatražili prekid izricanja presude. Sudsko vijeće to nije prihvatilo.

“Časni sude ja bih želio da kažem da je gospodinu Mladiću tri puta izmjeren pritisak. Prvi put je bio 175/76, drugi put medicinska sestra je izmjerila 180/80, a poslije 15 minuta 180/80 ponovo, to se zove krizom hipertenzije”, rekao je Dragan Ivetić, advokat Ratka Mladića.

“Vijeće se neće držati savjeta sa interneta, već informacija od ljekara. Prema informacijama koje smo mi dobili jeste da je prema posljednjem mjerenju pritisak Mladića bio 170, a ne 180”, odgovorio je Alfons Ori, predsjedavajući Sudskog vijeća Haškog tribunala.

Uz sve prekide, izricanje presude je trajalno nešto manje od dva sata, nakon čega je sudija Alfons Ori saopštio da je Mladić kriv za 10 od 11 tačaka optužnice. Oslobođen je samo po prvoj tački, koja se odnosi na genocid u opštinama Ključ, Kotor Varoš, Sanski Most, Prijedor, Vlasenica i Foča.

 

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net