Na popisu 2013-te prevareno je bar jedna trećina Bosanaca

Dugo nisam pisao svoj blog, našao sam temu pa sam želio da je sa vama podijelim. Na popisu 2013-te godine kako se sve zvao  i upisivao Bosanac. Upravo taj mali broj kako se nazivao Bosancima sa nacionalnom svojom orjentacijom, rastočen je različitim nazivima. Evo kako dobijamo cifru od 50.000 upisanih Bosanaca po različitim nazivima. Popis je bio etno religijski i prevarantski što govore svi, pa i ovi podaci koje navodim o Bosanskom nacionalnom identitetu:1. STANOVNIŠTVO PREMA ETNIČKOJ/NACIONALNOJ PRIPADNOSTI - DETALJNA KLASIFIKACIJA

 

POPULATION BY ETHNIC/NATIONAL AFFILIATION - DETAILED CLASSIFICATION

 

Etnička/nacionalna pripadnost 
Ethnic/national affiliation

Federacija BiH

 

Ukupno

Muški

Ženski

Federation of BiH

 

Total

Male

Female

 

Bosanac/Bosanka

35.687

17.390

18.297

 

Bosanac i Hercegovac/Bosanka i Hercegovka

11.160

5.529

5.631

 

Hercegovac/Hercegovka

458

232

226

 

Bosna i Hercegovina

349

132

217

 

Bosanac Musliman/Bosanka Muslimanka

228

137

91

 

Bosanac Hrvat/Bosanka Hrvatica

168

89

79

 

Građanin BiH/Građanka BiH

162

61

101

 

Musliman Bosanac/Muslimanka Bosanka

131

74

57

 

Bosanac/bosanka/bosanski

66

20

46

 

Bosanac Srbin/Bosanka Srpkinja

60

33

27

 

Državljanin BiH/Državljanka BiH

43

21

22

 

Bosanac Bošnjak/Bosanka Bošnjakinja

33

24

9

 

Bosanac Katoličke Vjeroispovijesti/Bosanka Katoličke Vjeroispovijesti

32

18

14

 

Bošnjak Bosanac/Bošnjakinja Bosanka

28

15

13

 

Sarajlija/Sarajka

24

13

11

 

Bosanac Rom/Bosanka Romkinja

23

13

10

 

Hrvat Bosanac/Hrvatica Bosanka

20

12

8

 

Bosanac Pravoslavac/Bosanka Pravoslavka

16

8

8

 

Hercegovac i Bosanac/Hercegovka i Bosanka

12

3

9

 

Rom Bosanac/Romkinja Bosanka

11

5

6

 

Srbin Pravoslavac/Srpkinja Pravoslavka

9

6

3

 

Srbin Bosanac/Srpkinja Bosanka

9

5

4

 

Katolik Bosanac/Katolkinja Bosanka

9

2

7

 

Jugosloven Bosanac/Jugoslovenka Bosanka

8

5

3

 

Bošnjak Bosanac Hercegovac/Bošnjakinja Bosanka Hercegovka

8

4

4

 

Pravoslavni Bosanac/Pravoslavna Bosanka

8

1

7

 

Bošnjak Hercegovac/Bošnjakinja Hercegovka

6

3

3

 

Bosanac Rimokatolik/Bosanka Rimokatolkinja

6

3

3

 

Bosanac Jugosloven/Bosanka Jugoslovenka

6

3

3

 

Bosanac Sarajlija/Bosanka Sarajka

5

1

4

 

Bosanac Bosne i Hercegovine/Bosanka Bosne i Hercegovine

5

1

4

 

Bosanski Hrvat/Bosanska Hrvatica

5

3

2

 

Hrvat BiH/Hrvatica BiH

5

-

5

 

Hrvat Bošnjak/Hrvatica Bošnjakinja

5

2

3

 

Bosna

5

-

5

 

Crnogorac Bosanac/Crnogorka Bosanka

4

1

3

 

Građanin BiH Bosanac/Građanka BiH Bosanka

4

1

3

 

Hercegovac Hrvat/Hercegovka Hrvatica

4

2

2

 

Hrvat Bosne i Hercegovine/Hrvatica Bosne i Hercegovine

4

3

1

 

Bosanac Bošnjak Musliman/Bosanka Bošnjakinja Muslimanka

4

3

1

 

Bosanskohercegovački Srbin/Bosanskohercegovačka Srpkinja

4

4

-

 

Bosanskohercegovački Rom/Bosanskohercegovačka Romkinja

4

2

2

 

Bosanac Slovenac/Bosanka Slovenka

4

-

4

 

Bosanac Njemac/Bosanka Njemica

3

2

1

 

Bosanac Pravoslavne vjeroispovijesti/Bosanka Pravoslavne vjeroispovijesti

3

1

2

 

Bosanac Amerikanac/Bosanka Amerikanka

3

2

1

 

Bosanac i Hercegovac Bošnjak/Bosanka i Hercegovka Bošnjakinja

3

3

-

 

Bosanac Crnogorac/Bosanka Crnogorka

3

2

1

 

Bosanskohercegovački Pravoslavac/Bosanskohercegovačka Pravoslavka

3

1

2

 

Albanac Bosanac/Albanka Bosanka

3

-

3

 

Hrvat Hercegovac/Hrvatica Hercegovka

3

1

2

 

Ostali Bosanac/Ostali Bosanka

3

1

2

 

Hercegovac Musliman/Hercegovka Muslimanka

3

3

-

 

Bosanac Hercegovac Sloven/Bosanka Hercegovka Slovenka

3

1

2

 

Slovenac Bosanac/Slovenka Bosanka

3

1

2

 

Bošnjak BiH nacionalnosti

3

1

2

 

Srbin Hercegovac/Srpkinja Hercegovka

2

2

-

 

Hercegovac Mostarac/Hercegovka Mostarka

2

1

1

 

Hrvat Crnogorac Bosanac/Hrvatica Crnogorka Bosanka

2

-

2

 

Jugosloven Bosanac Hercegovac/Jugoslovenka Bosanka Hercegovka

2

2

-

 

Slaven Bosanac/Slavenka Bosanka

2

2

-

 

Bošnjak Katolik/Bošnjakinja Katolkinja

2

1

1

 

Bugarin Bosanac/Bugarka Bosanka

2

-

2

 

Bosanac Irac/Bosanka Irkinja

2

1

1

 

Musliman Hercegovac/Muslimanka Hercegovka

2

1

1

 

Bosanac Musliman Bošnjak/Bosanka Muslimanka Bošnjakinja

2

2

-

 

Bosanskohercegovački Bosanac/Bosanskohercegovačka Bosanka

2

1

1

 

Bosanac i Hercegovac Hrvat/Bosanka i Hercegovka Hrvatica

2

2

-

 

Bosanac Italijan/Bosanka Italijanka

2

1

1

 

Bosanskohercegovački Slovenac/Bosanskohercegovačka Slovenka

2

1

1

 

Bosanac zemaljac/Bosanka zemaljanka

2

1

1

 

Bosanac Mađar/Bosanka Mađarica

2

1

1

 

Bosanski građanin/Bosanska građanka

2

1

1

 

Bosanac Holanđanin/Bosanka Holanđanka

2

-

2

 

Bosanski Indijanac/Bosanska Indijanka

1

1

-

 

Bosanski Makedonac/Bosanska Makedonska

1

1

-

 

Bosanac neće u tor/Bosanka neće u tor

1

-

1

 

Bosanac Čeh/Bosanka Čehinja

1

-

1

 

Bosanac krupljanin/Bosanka krupljanka

1

-

1

 

Bosanac Italijan Hrvat/Bosanka Italijanka Hrvatica

1

1

-

 

Bosanac Tuzlak/Bosanka Tuzlanka

1

1

-

 

Bosanac Jevrej/Bosanka Jevrejka

1

-

1

 

Bosanac i Hercegovac Crnogorac/Bosanka i Hercegovka Crnogorka

1

1

-

 

Bosanac i Hercegovac Hobit/Bosanka i Hercegovka Hobitkinja

1

1

-

 

Bosanac Insan/Bosanka Insanka

1

-

1

 

Bosanac Islamske vjeroispovijesti/Bosanka Islamske vjeroispovijesti

1

1

-

 

Bosanac koji voli Hrvatsku/Bosanka koja voli Hrvatsku

1

1

-

 

Bosanac makedonskog porijekla/Bosanka makedonskog porijekla

1

1

-

 

Bosanac Musliman Bosna/Bosanka Muslimanka Bosna

1

1

-

 

Bosanac i Hercegovac Italijan/Bosanka i Hercegovka Italijanka

1

1

-

 

Bosanac i Hercegovac ostali/Bosanka i Hercegovka ostali

1

1

-

 

Bosanac i Hercegovac Turčin/Bosanka i Hercegovka Turkinja

1

1

-

 

Bosanac Džedaj/Bosanka Džedajka

1

1

-

 

Bosanac Hercegovac Jugosloven/Bosanka Hercegovka Jugoslovenka

1

1

-

 

Bosanac Ateista/Bosanka Ateistkinja

1

1

-

 

Bosanskohercegovački Ukrainac/Bosanskohercegovačka Ukrainka

1

1

-

 

Bosanskohercegovački Hrvat Slovenac/Bosanskohercegovačka Hrvatica Slovenka

1

1

-

 

Argentinac Bosanac i Hercegovac/Argentinka Bosanka i Hercegovka

1

-

1

 

Australijanac Bosanac/Australijanka Bosanka

1

-

1

 

Afro Bosanac/Afro Bosanka

1

1

-

 

Agnostik/Agnostikinja

1

1

-

 

Musliman Bosanac Rom/Muslimanka Bosanka Romkinja

1

1

-

 

Hrvat Katolik Bosanac/Hrvatica Katolkinja Bosanka

1

1

-

 

Musliman Bošnjak Bosanac/ Muslimanka Bošnjakinja Bosanka

1

1

-

 

Ostali Bosanac i Hercegovac/Ostali Bosanka i Hercegovka

1

-

1

 

Palestinac Bosanac/Palestinka Bosanka

1

1

-

 

Krajišnik Hrvat/Krajiškinja Hrvatica

1

1

-

 

Krajišnik Srbin/Krajiškinja Srpkinja

1

-

1

 

Katolik Bosanac Hrvat/Katolkinja Bosanka Hrvatica

1

-

1

 

Ilir Hercegovac/Ilirka Hercegovka

1

1

-

 

Hercegovac Srbin/Hercegovka Srpkinja

1

1

-

 

Hercegovac Rimokatolik/Hercegovka Rimokatolkinja

1

1

-

 

Hercegovac Bošnjak/Hercegovka Bošnjakinja

1

1

-

 

Bosanac Turčin/Bosanka Turkinja

1

1

-

 

Bosanac Hercegovac Belgijanac/Bosanka Hercegovka Belgijanka

1

-

1

 

Bošnjak Srbin Hrvat Ostali/Bošnjakinja Srpkinja Hrvatica Ostali

1

1

-

 

Bošnjak Slovenac/Bošnjakinja Slovenka

1

1

-

 

Britanac Bosanac/Britanka Bosanka

1

-

1

 

Bugojanac/Bugojanka

1

1

-

 

Srbijanac Bosanac Hercegovac/Srbijanka Bosanka Hercegovka

1

-

1

 

Srbin Hrvat Bosanac/Srpkinja Hrvatica Bosanka

1

1

-

 

Škot Bosanac Hercegovac/Škotlanđanka  Bosanka Hercegovka

1

-

1

 

Turčin Bosanac/Turkinja Bosanka

1

1

-

 

Ukrajinac Bosanac/Ukrajinka Bosanka

1

-

1

 

Tuzlansko Bosanski Hrvat/Tuzlansko Bosanska Hrvatica

1

1

-

 

Bosanac Hrvat Italijan/ Bosanka Hrvatica Italijanka

1

1

-

 

Državljanin BiH Musliman/Državljanka BiH Muslimanka

1

1

-

 

Neopredijeljeni hercegovac/Neopredijeljena hercegovka

1

-

1

 

Protestant Bošnjak/Protestantkinja Bošnjakinja

1

1

-

 

Ortodoks bosanac/Ortodoks bosanka

1

1

-

 

Bošnjak Srbin Hrvat/Bošnjakinja Srpkinja Hrvatica

1

-

1

 

Slavonac Bosanac/Slavonka Bosanka

1

1

-

 

Varešanin

1

1

-

 

Zapadno hercegovački hrvat

1

1

-

 

Zeničanin

1

1

-

 

             

 

Piše: Goran Jerkić

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net