Prvi autobus Krajišnika kreće za Sarajevo u Subotu 24. Juna, prijava dobrovoljaca gradski trg Bihać četvrtak 22 Juna 11 sati

U četvrtak 22 Juna sa početkom od 11 sati  na gradskom trgu Bihaća održaće se spontano i slobodno okupljanje boraca kao vid javne podrške borcima koji u ime svih nas protestuju ispred zgrade vlade FBiH i stim rade na odbrani Boračke Rezolucije.

Danas je deseti dan  kako borci iz više općina i kantona FBiH  su ustali samoinicijativno na odbranu Boračke Rezolucije, čija prva crta odbrane je srušena kod naših predstavnika pod nazivom Savjet  Boraca - Branitelja BiH kao našeg izvršnog, operativnog i pregovaračkog tijela.

 Ja sam već proveo 2 dana 12 i 13 Juna i idem opet a ti...? 

Piše: Bajrić Senad

Na žalost već više od godinu i po dana Savjet  Boraca - Branitelja je vodilo  grčevitu bitku sa nadliježnim institucijama dokazivajući na razne načine nerješenu problematiku kod socijalno statusnih nezaposlenih i nezbrinuti kategorija boraca a koji su dovedeni do ruba srama u BiH. Projektom Resocijalizacija do smanjenja suicida kroz borački dodatak smatramo da je  jedino moguće rješenje za ovu kategoriju boraca - branitelja što smo i usvojili kao naš  temelji politički  borački akt pretočen  kroz usvojenu Boračku Rezoluciju sa jasno preciziranim našim stavovima.

Savjet boraca - branitelja izgubilo je bitku na prvoj liniji naše odbrane, Boračku Rezoluciju su vratili  nazad u ruke boraca, pa ako smo izgubili bitku to neznači da trebamo izgubiti i rat koji nam je objavljen ne našom željom odbacujući svaki vid dobre saradnje o pregovorima koji su vodili naši operativci, predstavnici iz Savjeta boraca - branitelja BiH.

Bilo je lutanja, bilo je i grešaka ali ko radi taj može i da pogreši za razliku od onog ko nije radio na tom poslu , pa stoga  i nije mogao da pogreši. Boračka Rezolucija je vreo krompir i niko je kao takvu nije mogao dugo držati  u svojim rukama pa nakon svih ti naših nedaća pozivam na jedinstvo i slogu kako bi pomalo na dlanovima svi  osjetili težinu i vrelinu našeg zalaganja i borbe kroz boračku rezoluciju.  Započeto se mora završti i nema nam druge nego ići do kraja. Vjerujte da se je moglo riješiti drugačije riješilo bi se. Isto tako da se je mogla Rezolucija izdati, izdala bi se. Da se je mogla prodati i unovčiti vjerujte da bi bila prodana. To nije bilo moguće jer je ona jasno precizirana i svaka manipulacija sa Boračkom Rezolucijom je bila onemogućena.

Moj cilj je ovakvog zajedničkog našeg okupljanja na trgu u Bihaću u četvrtak u 11 sati 22 Juna je da putem pozvanih medija pošaljemo poruku borcima pred vladom da nisu sami, da su Krajišnici uz njih i da Krajišnici dolaze.

Prema tome prijava prvih 50 dobrovoljaca  je već u četvrtak.

Prvi autobus nas iz Bosanske Krajine  ako bude prijavljeni za Sarajevo kreće u Subotu 24. Juna kako bi  stali na liniji odbrane. Zaslužili su neki odmor i Bajram da provedu kod kuće a mi koliko nas dođe ostaćemo dok nas ne zamjene saborci.

Naša misija Vrhu Bosne je ljubav a ne rat.

Živi bili, vidimo se u četvrtak u što većem broju.

U potpisu vođa puta Bajrić Senad predsjednik RU 'Sove Krajine'

_____________________________________________________________

Da se prisjetimo:

Na današnjem proširenom sastanku dana 19.12.2015. godine u Bihaću i prisustvu više organizacija i Saveza drugih kantona iz Federacije BiH prihvaćen je prijedlog iz projektnih aktivnosti da se na državnom nivou formira privremeno izvršno i operativno tijelo pod nazivom ''SAVJET BRANITELJA BIH'' koji će imati zadatak da vodi pregovore sa nadliježnim ministarstvima i institucijama države radi ostvarivanja prava branitelja na boračko-braniteljski dodatak i drugih zahtjeva opisanih kroz 7 tačaka pod ciljeva iz projektnih aktivnosti.

Savjet nije Uspio ostvariti pregovore i boračku rezoluciju vratili su braniteljima nazad u ruke. Branitelji spontano se okupljaju pred vladom i nastavljaju svoju borbu do konačnih ostvarivanja svojih prava.

VIDEO SA ODRŽANOG SASTANKA 19.12.2015.GODINE

 

Izvor: Ljuta Krajina

 

 

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net