Zašto treba srušiti Ogreševića u Cazinu a Asda poslati na političko smetlište

Piše: Bajrić Senad

Kako smo rušili SDA u Cazinu 2007. godine

Moja ekipa i ja na čelu kad smo odlučili srušiti SDA u Cazinu tako je i bilo, nisu se mogli oduprijeti. Način rušenja je zbilja bio spektakularan uključili smo tu sve menedžerske opcije koje smo imali a stekli ih u višegodišnjim političkom radu i zadatcima iz komercijalnih aktivnosti. Napravili smo idejnu platformu, izradili viziju, sve ujedinili u strategiju, tako da ništa se nije prepustalo slučaju. Nismo imali potrebu da manipulišemo jer smo tačno imali opisano djelovanje  za sve pravce naših aktivnosti. Isto tako tvrdim da svaka općina koja nema izrađenu strategiju integriranog razvoja i unapređenja sa svim opisanim detaljima sa kojima raspolaže, nema napretka niti se mogu prioritetni projekti koji su dio strateškog urađenog  plana  realizirati. Projekti koji se ne zasnivaju iz dijelova strateškog plana su politička manipulacija i služe svrsi samoj sebi ili političkoj stranci radi isisavanja budžetski sredstava za organiziranu mafiju koja kontrolira Vijeće općine ili poslanike na višem nivou vlasti.  

Danas ti manipulanti tipa Ogreševića, Hozanovića, Hadžipašića reći će Vam kako to nema nikakve veze s njima i da oni nisu bili dio te priče. Da se ništa ne dešava slučajno ovo je očit primjer kako je nastala stranka  Asda.

Pišem iz sjećanja, Duga priča a potrudit ću se  bude u što kraćem sažetaku.

U to vrijeme u SDA kao i obično pojavljivaju se dvije struje, SDA Cazin nema namjeru kandidirati Ogreševića ponovo za načelnika. U međuvremenu mi registrujemo političku stranku SDA 1990., jako i snažno to promovišemo kroz medije. Pozivamo i stupamo u kontakt sa svima koji bi bili nama u interesu i interesu našeg plana. Od Tihića zahtjevamo uvođenje povjereništva u Cazinu ili mi devetaši pokrećemo se u predizborne aktivnosti.  Za predsjednika stranke SDA 1990 imenujemo Izeta Hadžića iz Tuzle, dajemo to u javnost i počinju naši pregovori sa Tihićem. Glavni pregovarač sa nama je Began Muhić iz Živinica. Sulejman Tihić pristaje na sve samo da se ne uruši stranka. Zadnji pregovori sa Tihićem bili su  krajem decembra 2007 godine. U kojem se saopštava Tihiću statut stranke SDA 1990 sa građanskom opcijom orjentiranog načina našeg djelovanja, Nacija je jednako država a tri nacije su tri države i sudbina BiH je getoizacija naroda što mi nikako ne prihvatamo.

Tako nešto SDA u svojim ciljevima nema i mi idemo sa kandidatom za općinu Cazin Ogreševićem, a na toj platformi u Cazinu  priključit će nam se mnogi drugi zastupnici kao  i H. Čengić i još mnogi drugi.  Bosanski identitet  Bosanci kao jedna nacije sa svim građanima, bez obzira na njihovo konfesionalno, religijsko ili neko drugo opredjeljenje u BiH, to je naš stav i cilj sa kojim smo registrovani. Tihić odgovara ako je to problem Zukić sekretar ide u Sud i donijeće ovdje sve prepiske registracije stranke od osnivanja do danas. Zbilja nakon 2 sata vraćamo se iz šetnje u kabinet Tihića predsjednika i on nam dostvlja ovjerene prepiske iz Suda svih registracija ciljeva stranke od 1990 do 2006. godine i njihovih promjena slijedom kako su se mjenjale.

Za nas sviju uslijedio je šok Sulejman Tihić nasljednik Alije Iztetbegovića 2005 godine zvanično iz sudskog registra izbacio je riječi o kojoj se govori zajednici konstitutivnih naroda u BiH a uvodi novi termin  ''Afirmacija bosanskog identiteta kao zajedničkog identiteta svih građana BiH'' što se  ponovo u Rješenju  broj RF-1188/06 od 10.05.2006. godine potvrđuje i stoji u članu 3. U razgovoru sa Alijom kaže Tihić rekao mi je moramo više jačati bosanstvo kao nacionalnu orjentaciju u koliko želimo ići konceptu  građanske države i ja na tome radim.

Kontak osoba za nastavak vaše afirmacije kroz način tog djelovanja je Šemsudin Mehmedović  rekao nam je Tihić i dao nam broj tel Mehmedovića 061/177- 279 , on će vas uputiti, ko su sve drugi  okupljeni oko Mehmedovića.

Obećali smo Tihiću da ćemo promjenuti naziv stranke i onda je ugasiti, ali smo zamjenuli tezu kako bi nastavili naše djelovanje  i osnovali udruženje građana pod nazivom RU 'Sove Krajine' pod čijim je pokroviteljstvom  Vijeće građana održalo prvi Regioonalni Sabor Bosanaca u Bihaću i usvojilo proglas za sve građane u BiH.

Više o Mehmedoviću i ovim dokumentima pogledajte na stranici Cazin.net-a kojeg sam objavio pod nazivom:

VIDEO: Posljednje riječi Alije Izetbegovića bile su ‘‘budimo Bosanci’’

 

Napomena, Bakir Izetbegović u oktobru 2015. God u Briselu sa Čovićem i Dodikom dogovorio novu podjelu BiH na konceptu iz 1993  kada će novo ustrojstvo biti i zasnivati se kao država pod nazivom Unija Republika BiH.U koliko se to desi RU Sove Krajine protesno prekidaju svoje svako daljnje djelovanje i rad.

Prijedlog karte sa kojom je raspravljao čak i BANU (Bošnjačka akademija nauke i umjenosti) dobio je u proformi od jednog člana BANU A.H.

  

Kada smo to sve saopćili Izetu Hadžiću on je naprosto poludio taj koncept  ja ne želim. Mi se od Alijine platforme nesmijemo udaljiti, niti od džamije ako želimo u vlast. Alija je za mnoge muslimane još živ sa kojim će se još zadugo izbori dobivati,  glas na izborima je onog ko bude prezentirao Aliju i džamiju, konstitutivnost i jačanje teritorija našeg bšnjačkog naroda, to je Alijina vizija a Tihić je izdajnik i Alijinog koncepta Bosne i same SDA na kojoj je rađana Alijina platforma. Isto je preko posrednika potvrdio Hozanović i Ogrešević.

Obzirom da sam bio jedino ovlašteno lice koje moglo izvršiti promjene, moj stav je bio, obećao sam Tihiću da pod ovim imenom na izbore SDA 1990 neće ići i tačka. Nudili mi pare, vršili preko posrednika pritisak ali ništa od toga i naposljetku Hozanović predlaže da se ide sa osnivanjem stranke pod nzivom  Alija SDA sa skraćenim nazivom ASDA. Taj prijedlog se brzo usvaja i kreće sa prikupljanjem potpisa obzirom da se već najavljuju izbori za 2008 godinu.

Began Muhić glavni pregovarač iz Živinica ponovo traži sastanak i traži od nas - konkretno mene da se javno oglasimo da stranka SDA 1990 neće na izbore zbog upućivanja prigovora  SDA i Tihića na registraciju stranke koja nosi identični naziv. I da kao već oformljeno rukovodstvo dajemo podršku promociji registraciji nove stranke pod nazivom Asda. Kako nam je glavni cilj i bio da se klero sektaška SDA u Cazinu rasturi i podjeli dali smo uslov za podršku novo registrovanoj stranci i Ogreševiću kao kandidatu za načelničku poziciju. Uslov je bio da Asda, riječ 'akciju' zamjene sa 'aktivnosti' i da njena afirmacija bude prema Evropi i zapadu a ne prema Iranu i Afganistanu, da njen  puni naziv  glasi ''Stranka demokratske aktivnosti za Evropsku BiH''. A skraćenicu neka stavljaju po želji. Apsolutno prihvaćeno od strane Begana Muhića i mi smo odmah nakon što su registrirali Asda izašli u javnost održali pres konferenciju i saopštili kako je zbog prigovora na identično ime koje se kod Suda vodi od strane SDA na stranku SDA 1990 zamrzavamo svoj rad do konačne sudske odluke. Što podvlačim stvar je dogovora sa Tihićom da ta stranka pod tim imenom neće izaći na izbore a ne zato što ona to nije mogla.

Slika sa dogovora u restoranu na Uni Senad Bajrić-Began Muhić, Napomena: Began Muhić nakon što je svoju cijelokupnu organizaciju Asda u Živinicama vratio u SDA zbog radikalizma stranke dobio je visoku poziciju gdje obavlja danas Glavnog konzula BiH u Turskoj

Zašto treba srušiti Ogreševića a Asda poslati na političko smetlište

Maksimalno se daje podrška Ogreševiću kao kandidatu za načelnika i on ponovo pobjeđuje. Međutim stvari se kod Izeta Hadžića, Hozanovića i Ogreševića u političkom stavu ciljeva stranke naglo počinju mjenjati, Uvodi se radikalni vehabijski pokret kao osnov sektaške poltike, Began Muhić reaguje, napusta stranku i prelazi u SDA sa sobom vodi cjelokupnu organizaciju Asda Živinice i priključuje ih u članstvo SDA, Mujo Beganović takođe u Cazinu izdaje saopštenje i javno napusta Asda. A sve nakon što je otkriveno da nekoliko puta ovaj trojac posjećuju Iran kako bi se zadobilo više pažnje u šitskom i selefijskom načinu svog djelovanja, pomoglo im se, podspješilo i sa većim sredstvima financirala ta sektaška družina velikih muslimana, formiraju se mesdžidi sa tim obilježjima po Cazinu, Bužimu, Velikoj Kladuši, zauzimaju se džamije preko ubačenih svojih ljudi u IZ Cazin, Skoro pa sve džamije stavljaju pod svoju kontrolu, budžet općine Cazin usmjerava se za razvoj stranke Asda, Koriste se najbolje ozakonite metode za pljačku budžetskih sredstava a to je isisavanje budžeta kroz upošljavanje poslušnih kadrova na svim nivoima kako općine, tako i javnih preduzeća. Uposlenih izdvajaju ušur za radno mjesto iz svojih plaća za stranku, Budžet općine Cazin umjesto da bude na usluzi građana, razvoja i unapređenja on je svrha političko uhljebljeno uposlenih podobnih kadrova Asda. Odbacuje se izrada Strategije Razvoja općine a uvode se neselektivni projekti koje u najvećem dijelu su model  promocije a metod fantastičan zbog navodno dobrovoljnog financiranja građana, drugi dio učešća općine je kreditno  zaduženje kojim se zadužuje općina. U stvari prikupljeni novac od građana je uziman bez potvrde, računa ili bilo kakvog dokumenta  sa kojim bi se moglo dokazati učešće građana u financiranju lokalnih puteva i tome sl. a dogovoreni izvođači bi ponovo u cjelosti računa iz projekta fakturisali stambeno komunalnom fondu. Nakon izgrađene kako zovu infrastrukture, rasvjete puteva, putića i tome slično po mjesnim zajednicama, načelnik Ogrešević preko svojih IKEBANA vjećnika i viječnika zvani PAPCI  (kupljeni) iz Laburističke Fikretove stranke uvodi se porez građanima kroz komunalnu taksu. Tako će svako domaćinstvo plaćati rasvjetu 60 maraka godišnje i na sve izgrađene putne komunikacije u kojem su učestvovali građani svojim doprinosom plaćati 60 KM kao izlazak, odnosno priključenje svakog domaćinstva kao dvorišta na izrađenu novu putnu komunikaciju.

 Isječak iz novina ko sve ulazi u SDA 1990

Zašto dati glas Alminu Handanagiću kao kandidatu za načelničku poziciju općine Cazin

Posjetio sam Almina Handanagića prije predizborne kampanje dostavio mu kopije svih rješenja stranke SDA ispričao mu ovu priču i rekao podržat ćemo te ali morat češ raditi u ime svih građana općine i svakako normalizovati stanje u Cazinu, posjetio sam i sve druge političke stranke, ne tako javno ali ipak se zna da je Vijeće građana općine Cazin  formiralo Most u kojem učestvuju članovi Vijeća građana za Vijeće općine Cazin, Demokratska Fronta, SDP, SBB, SDA, Stranka za BiH,  svi zajedno radimo na terenu kako bi za načelničku poziciju pozvali građane da glasaju za Almina Handanagića, u protivnom drugi je Ogrešević a trećeg nema.

Zašto za Handanagića.Pa vrlo jednostavno, svako ko normalno razmišlja svojom glavom reći će onu narodnu, ako su dva zla birati ću sebi manje, ako su dva dobra birat ću kad već imam priliku boljeg. Ovako će da razmišljaju građani koji imaju građansku svijest i misle o svojoj budućnosti i budućnosti svoje djece. A kako je Cazin specifičan u odnosu na druge, u zabrinjavajućem broju ljudi glasom prodaju svoje dostojanstvo za obećanje radi sebe, šuplju priču, novac ili inat. I nakon ovog saznanja, istinite priče i događaja, mnogi to opet neće svatiti da kriminalci sarađuju, da za njih nema granica, da ortodoksni neonacisti sarađuju  i da sve čine kako bi narod i građane, njihov um doslovno držali apsolutno pod svojom kontrolom. Čije to ambleme na grudima i srcu za vrijeme izbora nosit će Cazinske bule i muškarci  poštrucanih brkova iz Asda registrovanih u biračkim odborima za manipulaciju i krađu glasova u Cazinu ovih sad oktobarskih izbora. Građani prilikom posjete svojih birački mjesta imat će priliku da vide. Otkrivamo za javnost neke od njih:

Nezavisni socijal demokrati Mile Marčeta, Komunistička partija, Povratak otpisanih i Savez za stari grad svi registrovani u RS kao pročetničko orjentirane stranke.

Zar nam oni trebaju krojiti sudbinu kakav to Cazin treba da bude, leglo balija, smrada i otpada ili napredne evropske čaršije sa svim njenim kulturno i historijskim sadržajima,  bogastva dobrih ljudi i običaja. Samo slijepi to ne vide, a mentalno oboljeli i njihove sluge to ne znaju. Ajde krajiški junače što guraš sebe u to zlo, a što brate dragi mene-nas, kad mi tom vrzinom kolu  nepripadamo. Ne zaboravite ovo. Prijatelji nas uistinu prihvataju i cijene onakvim kakvi jesmo. Neprijatelji poput ubačenih profašističkih stranaka tipa socijal demokrati Mile Marčeta i drugih kako sam ih gore naveo, nas ne prihvataju, makar ispunili milion njihovih ucjena i zahtjeva. Njima samo od nas  trebaju naši glasovi za njihovu suzništvo, pa onda naše resurse i jeftina robovska šovinistička radna snaga, na jednoj strani, te visoki potrošački mentalitet  za plasiranje svojih proizvoda iz Srbije i Republike Srpske, na drugoj strani. Glasajmo svi za Almina Handanagića i srušimo najezdu zla koja se nadvila nad Cazinom.

 

Ljuta Krajina


NAPOMENA: Poštujući slobodu govora portal Ljuta Krajina je omogućio svim građanima pristup javne riječi iza kojih stoji autor naznačenog teksta, kao i posjetiocima da slobodno komentarišu članke poštujući pravila javne riječi.

 

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net