U SIPA-I Sam Bio Podstrekavan Da Lažem Na Gordanu Tadić I Ružicu Jukić

Piše: JOSIP ŠIMIĆ

TEKST PRENOSIMO U CJELOSTI

Oni o kojima sam ja pisao, uspjeli su me privremeno kroz montiranu optužnicu napraviti kriminalcem, i poljuljani kredibilitet ja moram vratiti. Ja koji ni prekršaja nikada nisam napravio, a ipak je pravosuđe teror nadamnom provelo.

Po dolasku u Državnu agenciju za istrage i zaštitu oko 22:00 sata, sproveden sam na mislim II. kat iste Agencije (sala za saslušanje). Po dolasku u salu za saslušanje, došao je ubrzo inspektor Melis Fišo, a nakon njega i inspektor Slađenko Čerkez.

Tom prigodom, Slađenko Čerkez mi je saopćio da sam lišen slobode po Naredbi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, postupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo Nevena Aličehajić, a lišen sam zbog osnova sumnje da sam navodno počinio krivično djelo iz člana 373. stav 2 u vezi sa stavom 1 KZ F BiH.

Kako je razgovor tekao između mene i Slađenka Čerkeza, u jednom trenutku, Slađenko Čerkez me upitao:

„Gospodine Šimiću, da li ste Vi krivotvorili akt SIPA-e ili ne“?

Na što sam istom odgovorio: „Da nisam krivotvorio nikakve dokumente, te da je i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dalo blagovremeno saopćenje, da je dokumentacija, koju sam im dostavio autentična, te da je navedena komunikacija ostvarena, te da su dostavljeni dokumenti, koji ukazuju na provođenje istražnih radnji prema Glavnoj tužiteljici Tužilaštva BiH Gordani Tadić i potpredsjednici VSTV-a Ružici Jukić“.
Slađenku Čerkezu sam također rekao, da „sam u toku dana, prije hapšenja, odlučio da postupajućem Tužiocu Tužilaštva BiH u krivičnom predmetu u svezi nezakonitog praćenja i snimanja Glavne tužiteljice BiH Gordane Tadić i potpredsjednice VSTV-a Ružice Jukić, dam iskaz na način, da kažem ‘ko mi je dao navedene dokumente, koji ukazuju na praćenje najviših dužnosnika pravosudnih institucija, te da je u ovom predmetu isključivo nadležno Tužilaštvo BiH, a ne, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, obzirom, da je Tužilaštvo BiH već 29. 08. 2017. godine otpočelo provođenje istrage u svezi navedenog“.

Na ovakvo moje saopćenje Slađenku Čerkezu, isti mi je odgovorio: „Šimiću, možda će sutra biti kasno“. Istom sam kazao, da „neće biti kasno, i da ću dati iskaz Tužiocu Tužilaštva BiH“, jer sam mislio, da ću zasigurno izaći na slobodu.
U našem razgovoru, Slađenku Čerkezu sam kazao, da je „vrlo indikativno i suviše providno, da sam uhapšen po Naredbi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, na čijem se čelu nalazi Dalida Burzić, koju ja već mjesecima putem sredstava javnog priopćavanja i putem portala prozivam zbog kriminala i korupcije, te da sam protiv Dalide Burzić i dr., podnio dana 29. 03. 2017. godine krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH, te da je ovo sve ODMAZDA Dalide Burzić prema meni, zbog mojih javnih članaka o istoj i zbog kaznene prijave, koju sam protiv iste Burzić Dalide podnio Tužilaštvu BiH“!
Ekletantni slučajevi i osobe, koje su stradale od odmazde Dalide Burzić, koji su istu raskrinkavali i ukazivali na njezin kriminal i korupciju su:
…Prvi slučaj: advokat Faruk Balijagić – svi materijalni dokazi uloženi u spis krivičnog predmeta, koji je zaveden na Tužilaštvu BiH pod brojem: T20 0 KTA 0014035 17, i dokaz, uvid u spis krivičnog predmeta, koji je zaveden na Tužilaštvu ZDK pod brojem: T04 0 KTA 0030964 17, oba predmeta, koja su zavedena na Tužilaštvima ozbiljno terete s dokazima i ispitanim svjedocima Dalidu Burzić, da je istom Balijagić Faruku montirala optužnicu, a što je i vidljivo i neoborivih materijalnih dokaza, koje sam dostavio Tužilaštvu BiH. Da je optužnica Faruku Balijagiću i njegovom sinu Adi Balijagiću montirana utvrdio je i Vrhovni sud F BiH, koji je ukinuo presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, jer je upravo utvrdio brojne nelogičnosti, nezakonitosti i ne kredibilnost svjedoka optužbe, jer su svi svjedoci optužbe narkomani i narko dileri, kao i pripadnici MUP-a KS na glavnom pretresu van svake razumne sumnje lagali, što je i utvrđeno.
Drugi slučaj: Josip Šimić-Đinđić, uhićen samo zbog svojih javnih članaka o Dalidi Burzić i zbog krivične prijave, koju sam protiv iste podnio Tužilaštvu BiH, a koja je zavedena pod brojem: T20 0 KTA 0014035 17, gdje je materijalnim dokazima i iskazima drugih svjedoka prijava potkrepljena.
Treći slučaj: Arijana Memić, sestra od ubijenog Dženana Memića, koja je u nadi, da dođe do istine o stvarnim i pravim ubicama svoga brata, putem društvene mreže Facebook objavljivala sadržaje, koji nisu po „ukusu“ Dalide Burzić. Ista Arijana Memić „ekspresno“ je dobila poziv od Tužilaštva Kantona Sarajevo, da se sasluša u svojstvu osumnjičene, zbog navodno krivičnog djela „Ugrožavanje sigurnosti“ i krivičnog djela „Sprečavanje dokazivanja“…
Nakon dužeg dvosatnog razgovora sa Slađenkom Čerkezom, isti je izašao, dok sam jedno kraće vrijeme razgovor vodio sa inspektorom Fišo Melisom.

Nakon kraćeg vremena, ponovno u prostorije u kojoj sam se ja nalazio, u salu za saslušanje dolazi Slađenko Čerkez.

Tu večer, putem telefona razgovarao sam sa svojom advokaticom Belmom Balijagić Džuho. Negdje oko 01:00 sat ujutro ili oko 01:30 sati ujutro, dakle već 06. 09. 2017. godine, u prostoriji u kojoj sam se ja nalazio (sala za saslušanje) dolazi i Vahidin Šahinpašić, načelnik Kriminalističko-istražnog odjela SIPA-e, što mi je bilo zaista čudno i vrlo neuobičajeno, obzirom da isti zasigurno nije bio te noći dežurni, jer je bio u nekoj trenerci (gornji dio) i farmerkama i tenama.

Nakon ulaska Vahidina Šahinpašića u prostorije u kojoj sam se ja nalazio, isti mi je prišao, pružio ruku i zagrlio me, i rekao: „Došao sam da te spasim“. Po ulasku Vahidina Šahinpašića, prostorije napušta inspektor Melis Fišo, tako da u prostoriji za saslušanje ostajemo samo ja, Slađenko Čerkez i Vahidin Šahinpašić.

Kako je razgovor tekao, Slađenko Čerkez mi je postavio slijedeće pitanje: „Gospodine Šimiću, jeste li Vi čitali današnje saopćenje Tužilaštva BiH“?

Istom sam odgovorio: „Da jesam, te da je Tužilaštvo BiH potvrdilo autentičnost mojih dokumenata u odnosu na ostvarenu komunikaciju između potpredsjednice VSTV-a Ružice Jukić i Glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić, te da su dostavljeni dokumenti ukazuju, da su prema Tadićevoj i Jukićevoj poduzimane posebne istražne radnje, nadzor i tajno praćenje“.
Nakon moga odgovora, Slađenko Čerkez je nastavio slijedećim riječima:

„A jesi'l čitao sada ovo saopćenje Ružice i Gordane nakon tvoga hapšenja. Ružica je izjavila i ogradila se od tebe, da si ti sve to napravio“… Međutim, poznavajući čvrst karakter, korektnost i istinoljubivost potpredsjednice VSTV-a Ružice Jukić, znao sam da ista takvo što ne bi nikada izjavila, i nije.

Nakon toga, u razgovor se uključuje Vahidin Šahinpašić, koji je sa sobom ponio rokovnik u kojem je bilo ispisano par informacija. Isti Vahidin Šahinpašić mi govori, citiram:

„Bolan Šimiću sve znamo…, pa sve imamo…, znamo kako se kucalo u kabinetu Ružice Jukić. ‘Ko je ono sve u tome ti, Ćazim, Ružica i Gordana“… Vahidinu Šahinpašiću sam odgovorio: „Da ni Ćazim ni Ružica ni Gordana apsolutno nemaju nikakve veze s ovim, te da mi isti nikad ništa nisu sugerisali, obećavali ili dali“.

Nadalje sam nastavio odgovarajući Vahidinu Šahinpašiću, da „osim toga, ja nikad nisam bio u Uredu Glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić, te da su to samo insinuacije, laži i klevete ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, koje je izrekao na svojim press konferencijama, na način, da ja po nekoliko sati boravim kod Gordane Tadić, a nakon toga me ona spusti tužiocu Ćazimu, da kujemo „pakleni plan“ protiv Mektića“. Nakon ovakvog odgovora, Šahinpašić Vahidin, koji je sjedio na stolu počeo mi se smijati, rekavši mi:

„I nisi bio nikad kod Gordane, to je tačno“. Iako je tačna informacija, da nikada nisam bio u Uredu Glavne državne tužiteljice BiH Tadić Gordane, ostaje za pitati, kako i na koji način Vahidin Šahinpašić zna, da nikad nisam bio u Uredu Tadićeve?! Ovakva informacija zasigurno nije stigla do Vahidina Šahinpašića zakonitom istražnom radnjom, već njegovim privatnim angažmanom.

Potom isti Vahidin Šahinpašić nastavlja s pitanjem: „A što si provodio po nekoliko sati u Tužilaštvu BiH“? Odgovorio sam Vahidinu Šahinpašiću, „da sam saslušavan više puta kao svjedok u krivičnom predmetu broj: T20 0 KTA 0014035 17, te da sam u međuvremenu dobivao određene vrlo ozbiljne prijetnje, na čije sam okolnosti također saslušavan u Tužilaštvu BiH u svojstvu svjedoka“.

Nakon toga Vahidin Šahinpašić me upitao: „Hoćeš nešto popit’, hoćeš nešto ljuto“, na što sam odgovorio: „Može“. Nakon toga, Vahidin Šahinpašić je donio rakiju, te natočio piće meni, Slađenku Čerkezu, ali i sebi. Već tada, bilo je oko 02:00 sata ujutro ili 02:30 sata ujutro. Vahidin Šahinpašić koristeći situaciju, ali i strah u kojem sam se nalazio zbog hapšenja, ponovno je isti nastavio: „Sve znamo Šimiću…, imamo vas…, sve smo pratili…, pa imamo snimljeno, kako ste kucali u kabinetu Ružice Jukić“… Međutim, ponovno sam kazao Vahidinu Šahinpašiću, da „apsolutno ni Ružica ni Gordana ni Ćazim nemaju ama baš nikakve veze s ovim, i da njegove tvrdnje nisu tačne, da pusti šta je Mektić izjavljivao na svojim press konferencijama“. Nakon što sam ponovno kazao Vahidinu Šahinpašiću svoj jasan i izričit odgovor, da njegove tvrdnje nisu tačne, opetovano Šahinpašić Vahidin me upitao:

„Hoćeš ti Šimiću, da ideš večeras u pritvor ili kući“? Vahidinu Šahinpašiću sam odgovorio, da „želim kući ići“, na što mi je Šahinpašić odgovorio: „Pa onda reci ovako, i ja te vozim lično kući, nećeš ići u pritvor“.

Nakon ponude Vahidina Šahinpašića, u razgovor se uključuje Slađenko Čerkez, koji mi govori: „Šimke, spasi sebe, vidiš da i njih boli kurac za tobom“. Iako sam više puta jasno istima dao do znanja, da ni Gordana, ni Ružica ni tužilac Ćazim nemaju apsolutno nikakve veze s ovim, te da mi isti nikada ništa nisu sugerisali, dali ili obećali, ponovno sam odgovorio: „Boga mi, stvarno nemaju ništa s ovim“.
Prije nego li je došao Vahidin Šahinpašić u salu za saslušanje u kojoj sam bio, Slađenku Čerkezu sam kazao, da „mi je to dala jedna osoba iz SIPA-e, a što sam napisao u dopisu i Glavnoj državnoj tužiteljici BiH Gordani Tadić, da mi je to dala jedna osoba iz SIPA-e, te kada dođe za to vrijeme, da ću tužiocima Tužilaštva BiH kazati o kome se radi“. Slađanko Čerkez mi je odgovorio: „Gospodine Šimiću, mi ćemo „dokazati“, da Vam ni'ko iz SIPA-e to nije dao, ako me razumijete“, a potom je Slađenko Čerkez izašao iz prostorije, ali nedugo nakon njegova izlaska dolazi i Vahidin Šahinpašić.
Nakon što sam više puta odbio lagati, odnosno potvrditi sugerirani scenarij na koji su me podstrekavali Vahidin Šahinpašić i Slađenko Čerkez, istu su naručili uz piće, koje mi je Šahinpašić Vahidin, i nešto za pojesti.
Ja sam već tada zbog alkohola kojeg sam pio u prostorijama SIPA-e, a koji je donio Vahidin Šahinpašić, bio već malo pijan, ali još uvijek sasvim svjestan. Nakon kratkog vremena, Vahidin Šahinpašić je ustao i meni kazao: „Sad ću ti pokazati nešto, ali ne smiješ nikome govoriti“, i nakon toga izašao iz sale za saslušanje u kojoj sam bio, ali se nakon kratkog vremena ponovno vratio, i donio mobitel. Sjeo je lijevo od mene, i sa mobitela pokazao slike moga kretanja. Jednu od slika, koju mi je Vahidin Šahinpašić pokazao, bila su moja kretanja za dan 28. 08. 2017. godine. Slika koju mi je Vahidin Šahinpašić pokazao sa svoga mobitela u cijelosti odgovara realnom stanju stvari u svezi moga kretanja za dan 28. 08. 2017. godine, kada sam, nakon što sam istoga dana na protokol Tužilaštva BiH predao na provjeru i postupanje akt SIPA-e, odmah nakon toga otišao na večeru u restoran Toplik sa Borisom Kordićem i Josipom Kvesićem, protiv kojih se na Sudu BiH vodi krivični postupak zbog organizovanog kriminala.

Dakle, slika koja se nalazila u mobitelu Vahidina Šahinpašića, a koju mi je isti i pokazao, u cijelosti odgovara sadržajnom opisu u odnosu na mene u dokumentima, koje sam 30. 08. 2017. godine predao na protokol Tužilaštva BiH, a koji se odnose na „Nadzor, tajno praćenje i tehničko snimanje Gordane Tadić i Ružice Jukić“, a u kojima se spominju i moja kretanja. To je direktna veza, koja Vahidina Šahinpašića povezuje sa dokumentima i praćenjima Glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić i potpredsjednice VSTV-a Ružice Jukić, jer postavlja se ovdje jedno vrlo razumno i logičko pitanje, otkud slika u mobitelu Vahidina Šahinpašića, koja u cijelosti odgovara kretanjima u odnosu na mene, koja se spominju u dokumentima „Nadzor, tajno praćenje i tehničko snimanje“ najviših pravosudnih dužnosnica.
Obzirom, da se slika, koja se nalazila u mobitelu Vahidina Šahinpašića odnosi na događaj, odnosno moja kretanja za dan 28. 08. 2017. godine, van svake razumne sumnje, proizlazi, da sam nelegalno praćen bez Naredbe Suda, obzirom, da je Tužilaštvo BiH u svezi nezakonitog praćenja otpočelo provođenje istrage 29. 08. 2017. godine, dok je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo protiv mene otvorilo istragu 01. 09. 2017. godine. Ostaje nejasno, po čijem nalogu je pratio Vahidin Šahinpašić ili eventualno njemu podređeni, a potom dostavljali slike Šahinpašiću. Već sam dana 31. 08. 2017. godine saslušan u krivičnom predmetu, broj: T20 0 KTA 0014035 17, kada sam saslušan u svojstvu svjedoka u svezi nezakonitog lišavanja slobode na dan 30. 08. 2017. godine, ali i tada sam na Zapisnik o saslušanju svjedoka jasno kazao, da se oko mene kreću neki čudni ljudi, da me prate, što je kako se ispostavilo to ipak činila SIPA, jer je nemoguće, da me pripadnici SIPA-e lociraju i liše slobode na dan 30. 08. 2017. godine, i to u kafiću na području Sarajeva u kojem sam prvi puta sjeo.

Jasno proizlazi, da je ovom događaju u svezi moga nezakonitog lišavanja slobode na dan 30. 08. 2017. godine prethodilo praćenje od strane N. N. lica, koji su, nakon što sam sjeo u kafić sa svojom advokaticom Belmom Balijagić Džuho, dojavili SIPA-i, koji su me „ekspresno“ locirali i nezakonito priveli. Po čijem nalogu je vršeno moje nelegalno praćenje i kretanja dojavljivao SIPA-i, može se i prepostaviti.
Nakon što mi je Vahidin Šahinpašić pokazao sliku sa svog mobitela, istog sam upitao: „'Ko je to slikao“, na što mi je odgovorio: „Pa, ja te slik'o“. Istu sliku je pokazao i mojoj advokatici Belmi Balijagić Džuho na dan 06. 09. 2017. godine u popodnevnim satima, kada je došla u SIPA-u, kao moj advokat.
Nakon što mi je Šahinpašić Vahidin pokazao sliku, isti se nakon toga dopisivao sa N. N. osobom i to preko Vibera, obzirom da poznajem zvuk dolaznih poruka, dok je Slađenko Čerkez sjedio desno od mene, nakon kratkog vremena, dopisujući se, Vahidin Šahinpašić mašući mobitelom, kazao Slađenku Čerkezu, do kojeg sam odmah i ja sjedio: „Evo vidiš, već se u pritvorskoj ćeliji (sobi) otimaju za njegovu guzu“, i poruke s mobitela pokazao Slađenku Čerkezu, koji mi je kazao: „Uuuu Boga mi Šimiću nije dobro“. Nakon toga sam počeo plakati, te sam od sve muke i situacije u kojoj sam se našao pio rakiju, te sam mislim popio nešto manje od 0,5 l. Već nakon oko 03:00 sati ili 03:30 sati više nisam mogao nastaviti razgovor niti sa Šahinpašićem niti sa Čerkezom, te sam zaspao na stolicama.
Dana 06. 09. 2017. godine, dan nakon hapšenja, u SIPA-u je došla moja advokatica Belma Balijagić Džuho, koja je najprije otišla do Vahidina Šahinpašića, koji joj je pokazao slike, koje je i meni pokazivao. Tada sam u prostorijama SIPA-e kazao svojoj advokatici Belmi Balijagić Džuho, nakon što se ista vratila od Šahinpašića, da „sam bio podstrekavan da lažem na Gordanu, Ružicu i Ćazima, te da nisam mogao lagati“.
Kako nisam mogao lagati na Glavnu tužiteljicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordanu Tadić, tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Ćazima Hasanspahića, te potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) Ružicu Jukić, predan sam dana 06. 09. 2017. godine Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo, i to postupajućoj tužiteljici Neveni Aličehajić, gdje mi je bez bilo kakve osnovane sumnje i dokaza „ekspresno“ određen jednomjesečni pritvor!

Zbog toga je, Tužiteljstvo Kantona Sarajevo u svom prvotnom prijedlogu za mjere zabrane, uspjelo izdejstvovati zabranu sastanka sa svim predstavnicima elektronskih i printanih medija, kao i korištenje društvenih mreža, koji se mogu dovesti u vezu sa predmetnim krivičnim postupkom, kako u javnosti ne bi mogao dignuti svoj glas i kazati istinu, motiv i pozadinu moga uhićenja!
Bilo kako bilo, oni o kojima sam ja pisao, uspjeli su me privremeno kroz montiranu optužnicu napraviti kriminalcem, i poljuljani kredibilitet ja moram vratiti. Ja koji ni prekršaja nikada nisam napravio, a ipak je pravosuđe teror nadamnom provelo. Ovom istragom i optužnicom, trebalo je mene samo diskrteditirati, omalovažiti i poniziti, što je poznata, stara ustaljena metoda Dalide Burzić.

Josip Šimić 7.12.17.

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net