GRAĐANSKA DRŽAVA BIH ! PRESUDA “ZORNIĆ”

GRAĐANSKA DRŽAVA BIH !
PRESUDA “ZORNIĆ”

Povijesna presuda za Bosnu i Hercegovinu Evropskog suda u Strazburu po tužbi Azre Zornić !

Naši javni servisi, intelektualci a posebno političke stranke mudro šute o ovoj presudi a jasno je k'o dan i zašto ?!
S ovom presudom se sve mijenja u BiH – jer njenom ugradnjom u Izborni zakon i aneks 4 dejt. sporazuma – BiH i de fakto i de jure postaje – GRAĐANSKOM DRŽAVOM !

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu iz jula 2015. godine u kojoj je naloženo Bosni i Hercegovini da izmjeni Izborni zakon i Aneks 4 Dejtonskog sporazuma a da bi se svim građanima omogućilo kandidovanje za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i Predsjedništvo BiH postala je konačna nakon 15. decembra 2015., kada je odbačena žalba BiH na ovu presudu.Sud je ocjenio da se zabranom Azri Zornić da se kandidira za ova dva tijela prekršeno pravo na slobodne izbore i da je došlo do kršenja opšte zabrane diskriminacije.
U odluci Suda naloženo je da se promijeni Aneks 4 što u presudi u predmetu “Sejdic i Finci” nije rečeno nego je rečeno da bi se morale izvršiti promjene da bi izborni proces bio u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.
Tužbu je podnijela Azra Zornić koja se nije željela izjasniti o nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, nego se izjasnila samo kao građanka BiH !
Dakle, Azra Zornić se nije izjasnila kao pripadnica jednog od konstitutivnih naroda niti kao pripadnica bilo koje nacionalne manjine u BiH nego se izjasnila kao građanka BiH.
Zornić se, dakle, nije mogla kandidovati na izborima ni za Dom naroda PSBiH ni za Predsjedništvo BiH zato što to mogu samo pripadnici konstitutivnih naroda – Bošnjaci, Hrvati i Srbi, a ona se izjašnjava samo kao građanka BiH.
U slučaju “Zornić” Sud traži da se promijeni Aneks 4 i Izborni zakon koji reguliše kandidovanje za Predsjedništvo BiH i Dom naroda PS BiH i prava učešća svakog građanina na izborima.
Poslije ove presude niko nema pravo da učestvuje u entiteskoj podjeli Bosne i Hercegovine !
Svakome normalnome je jasno da ako hoćemo u Evropu trebamo imati normalan Ustav i Izborni zakon a pravilom koje vrijedi u cijelom normalnom i naprednom Svijetu, a to je da se državne funkcije ne trebaju dobijati po etničkoj pripadnosti, nego po broju osvojenih glasova SVIH GRAĐANA.
Praktično to znači da novi građanski izborni sistem i zakon bi morao zamijeniti današnji dvoentitetski izborni i politički sistem karakterisan sa entitetskim glasanjem.

BKC Visoki

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net