Borci idemo sa osnivanjem jednog i jedinstvenog boračkog udruženja na nivou BiH pred zgradom vlade FBiH.

Ne smije se dozvoliti Patkoviću, Bukvareviću i sličnoj sviti da se formiraju od postojaćih već utemeljenih udruženja ''Na novo iskompleksirani savezi'' kako oni kažu Reprezentativna udruženja - savezi koja će po svojoj orjentaciji  biti od posebnog interesa na broj od najmanje  30.000 članova. Takva udruženja su podvala za  borce - branitelje, sve je tako dobro osmišljeno u nacionalističkim kuhinjama mobiliziranja svojih podanika i podobni ljudi. Njihov način već dogovorenog ujedinjenja je isključivo po političkoj osnovi i strategiji političkih stranaka na vlasti, koja neće biti reprezentativnog karaktera i služiti svrsi za časne borce - branitelje, nego reprezentativnog karaktera za političke stranke na vlasti. Ovaj način reprezentativnosti već je viđen u podaništvu utemeljenih boračkih udruženja, saveza i organizacija. Ovaj prijedlog se mora jasno i glasno odbaciti.

Kratak opis osnivanja jednstvenog boračkog udruženja; Izvod iz projekta Resocijalizacija do smanjenja suicida kroz borački dodatak

Piše: Bajrić Senad voditelj projekta

Da bi se uspjelo u onom što se traži kroz Boračku Rezoluciju i protestima pred vladom  mora se formirati samo jedno jedinstveno boračko udruženje na nivou BiH od posebnog društvenog interesa i samo takvo jedinstvno jedno boračko udruženje može biti garant jednakopravnosti boraca-branitelja u BiH. Tek tad svoju svrhu od posebnog značaja, prvorazrednog karaktera može imati svoju pravu reprezentativnost u predstavljanju za sve pripadnika učesnika rata u BiH. Jedno pravno lice u čijem sastavu će djelovati ogranci osnovnih općinskih organizacija. Predstavnici osnovnih općinskih organizacija činili bi Skupštinu jedinstvenog  boračkog udruženja  i to na način da općine koje su imale mobiliziranih u ratu od 100 do 2000 boraca branitelja za skupštinu udruženja delegiraju 1 člana skupštine a one općine koje u ratu su imali više od 2000 mobiliziranih pripadnika boraca - branitelja delegiraju 2 člana za skupštinu jedinstvenog boračkog udruženja  na nivou BiH. Ostale organe po Zakonu o udruženjima bira skupština udruženja. Kordinacioni odbor predstavnika osnovnih općinskih organizacija može biti organizovan  na nivou kantonalnog odnosno Regionalnog nivoa radi zajedničkog nastupanja prema kantonalnim vlastima što bi bilo posebno i jasno opisano u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji rada udruženja. Osnovna općinska udruženja ne bi bila pravna lica jer su samo podružnice, kao ni kantonalni - regionalni odbori ali bi jednako imali svoje organe: Predsjednika, Upravni odbor od 7-11 članova, Skupštinu pokriveno iz svih mjesni zajednica odnosno općina. Imali bi svoj protokolarni štambilj, pečat, žiro račun što bi sve bilo u sistemu jednog pravnog lica jedinstvenog udruženja na nivo države BiH.

Prefiks  naziva na entitetskom nivou ''Federalnog organizovanja''  jedinstveno boračko udruženje nebi nosilo, niti organizovano, niti registrovano jer entiteski nivo organizovanja je za sve borce - branitelje RBiH diskriminirajuće i kosi se sa ulogom odbrane zemlje. Udruženje će se registrovati na državnom nivou ministarstva pravde BiH a svoja prava ostvarivat će na svim nivoima vlasti od općine, kantona, entiteta do države.

Pozivam borce u kampu, borce zainteresiranih iz projektnih aktivnosti, projekta Resocijalizacija do smanjenje suicida da odmah pokrenu izbor od 7 članova Inicijativnog odbora radi poziva delegata i sveopšte pripreme za osnivačku skupštinu Jednistvenog Udruženja Boraca u BiH sa skraćenim nazivom ''JUB BiH'' (prijedlog naziva iz projekta) koji će se održati u kampu boraca ispred zgrade vlade FBiH.

Ne smije se dozvoliti ubačenim podanicima iz temeljnih boračkih udruženja da šire propagandu kako je borački dodatak namjenjen za sve pripadnike boraca-branitelja u BiH. Tu propagandu donijeli su neki pojedini bivši članovi ' Savjeta Branitelja ' sa održanog sastanka početkom Juna prošle godine, organiziran od strane Federalnog ministra Salke Bukvarevića i njegovog tima iz temeljnih boračkih udruženja i svaza. Takav način predstavljanja boračkog dodatka je osmišljen u kuhinji Federalnog ministrstva za pitanje boraca sa ciljem da se prikažu neralni zahtjevi boraca - branitelja i takva propaganda, obmana i laži  koja ima svoje utemeljenje promoviše se javnosti, građanima i nadliježnim Federalnim institucijama BiH koji su trebali rješavati navedene tačke iz Boračke Rezolucije.

Znači, projekat Resocijalizacija do smanjenje suicida kroz borački dodatak  je rađen i osmišljen strateškim planom tako da se u prvoj varijanti solidarno podrže i riješe socijalno, statusno ne rješeni i ne zaposlenih borci, a da se nakon osnivanja jedinstvenog udruženja boraca - branitelja BiH studiozno rješavaju i sve druge tačke opisane u samom projektu. Niko nema protiv da se upriliči borački dodatak za sve učesnike rata ali to je proces i zato treba imati sredstva i biti siguran da se tako nešto u cjelosti može provesti,  svakako je ostavljena i takva mogućnost za neku drugu priliku novo osnovanom boračkom udruženju na nivou BiH na dodatno istražuvanje i raspravu  koje bi vodilo reprezentativnu politiku za sve borce u BiH.  

I da se na kraju razumijemo. Proveo sam na protesnom okupljanju 2 dana pred zgradom vlade FBiH 12 i 13 Juna i sve ove pomenute konstatacije sam  čuo u razgovoru sa mnogim okupljenim tog dana i znao sam da će doći do sabotaže protesnog okupljanja, i danas to čujem kroz pojedine izjave boraca koji se nalaze u kampu, možda više ovog puta zbog ne upućenosti ili ne znanja ali taj put nevodi ka ciljnom rješavanju problema.

Moje namjere su iskrene i časne sa puno truda, zalaganja, utrošku svog novca na izradi, promociji i implementaciji projekta. Nekima je 'Savjet boraca-branitelja' poslužilo za svoju korist, da vide neku svoju šansu i vidjeli su, da steknu popularnost kod nekih od političkih stranaka, da prikupi političke ili ulizivačke poene. Bez imalo straha govorim istinu, ulazio sam i ulazit ću u duele po ovom pitanju sa bilo skim i bilo kad i gdje. Netrebaju mi nikakve funkcije, titule. Poštujem svakog i moja je želja samo da pomognem na jednoj pravednoj osnovi da se riješi agonija najranjivije socijalno ugrožene i nezaposlene kategorije boraca - branitelja i da se osnuje potpuno novo reprezentativno jedinstveno boračko udruženje koje će kao istinski predstavnici nastaviti rješavati preostale tačke koje su ključne radi ostvarenja cilja. Ne odustajte na dobrom ste putu. U koliko formirate Inicijativni odbor za osnivačku skupštinu udruženja stojim Vam na usluzi po opisanim stavkama iz projekta.  Ako ne, sretno Vam bilo na odabranom putu, pa kako god se završilo.

Izvor: LjutaKrajina.net

Vezani članak

Objavljujemo sažetak projekta 'Resocijalizacija do smanjenje suicida kroz borački dodatak'

 

Povezano iz kategorije

Error: No articles to display

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net