Bajrić Senad: Idem za Sarajevo 12 Juna da dam podršku braniteljima u ostvarivanju njihovih prava

Idem da dignem svoj glas i dam podršku socijalno ugroženoj i ranjivoj kategoriji branitelja u ostvarivanju njihovih prava a tiče se projekta ''Resocijalizacija do smanjenja suicida'' kroz boračko braniteljski dodatak za socijalno statusne, nezaposlene i nezbrinute kategorije boraca pripadnika ARBiH i HVO.

Iako mene po ovoj sistematizaciji za socijalno braniteljski borački dodatak nebi pripadao obzirom da sam zaposlena osoba ipak odlučio sam krenuti na put ka vrhu BOSNE kako bi se solidarisao sa braćom po oružju.

Samo u mojoj općini Cazin ima oko 500 boraca koji su u teškom materijalnom i socijalnom stanju i u njihovo ime dižem svoj glas, dižem za cijeli USK i Bosansku Krajinu i BiH ucjelini. Na ovaj način želim da pomognem i njihovim  porodicama  jer se radi o ljudima sa izrazito ratom stresnim stanjem ili ratnog sindroma PTSP. Moramo biti solidarni prema ovoj kategoriji branitelja jer svakog od nas ko ima imalo morala i ljudske vrijednosti i solidarnosti treba da pogodi nesreća suicida borca, treba da pogodi izraženo porodično naselje u njihovim obiteljima, treba da nas pogodi njihova neimaština bijeda i jad.

Nemožemo ostati inerntni na naše prijatelje i saborce ako kažu da su im porodice gladne, ako su te naše ranjive kategorije boraca izložene vrbovanju radikalnih ekstremističkih grupa i pokreta. Moramo imati solidarnosti i odgovornosti jer kad dođe po zlu belaji svi ćemo se baviti osudama i posljedicama a ne uzrokom koje dovelo do posljedica u kojem smo svi mi donekle suodgovorni i odgovorni.

Djelovanje svi drugih učesnika rata i građana kroz razumjevanje  i potporu ovih kategorija branitelja u svojoj lokalnoj zajednici prema osobama oboljelim od PTSP-a trebaju biti upoznati,  solidarno raditi na poboljšanju, kvaliteta njihovog života i zdravlja. Građani moraju imati dovoljno znanja o ovoj  bolesti te nastojati  da ove osobe uključe u društvene aktivnosti te stalno ih ohrabrivati i motivirati  da traže ljekarsku pomoć i liječe se.

Odgovorno tvrdim da  obitelj i lokalna zajednica mogu se pokazati kao najvažniji u prevenciji suicidalnog ponašanja oboljele osobe od PTSP-a.  Suicide, nasilje u porodici nesmijemo shvaćati kao isključivo individualan čin, jer postoje uzroci u društvu koji jako utječu na takav oblik njihovog  ponašanja a jedno od njih je onemogućeno pravo na socijalno zbrinjavanje što se ovim našim činom traži kroz socijalni borački dodatak.

Stoga, izađimo svi, ako nemožete doći dati potporu u Sarajevu, Izađite bar svaki Dan pred vašu Općinu počev od ponedjelka 12. Juna sa početkom 5 do 12 sati i bar na jedan do dva sata suosjećajte se sa ovom kategorijom branitelja.

Nemojmo ih ostaviti same jer Bog nas vidi šta radimo i kakvi smo ljudi.

Da Vas podsjetimo:

Prema već usvojenoj Rezoluciji od strane članica Saveza boračko-braniteljskih organizacija od dana 21. 11. 2015. godine u kojoj se traži hitno pokretanje procedure kod nadliježnih organa i institucija za dodjelu mjesečno-braniteljskog dodatka u iznosu od 6 KM za svaki mjesec proveden u odbrano-oslobodilačkom ratu ARBiH prije svega za socijalno statusno nezbrinute i nezaposlene pripadnike boraca.

Na današnjem proširenom sastanku dana 19.12.2015. godine u Bihaću i prisustvu više organizacija i Saveza drugih kantona iz Federacije BiH prihvaćen je prijedlog iz projektnih aktivnosti da se na državnom nivou formira privremeno izvršno i operativno tijelo pod nazivom ''SAVJET BRANITELJA BIH'' koji će imati zadatak da vodi pregovore sa nadliježnim ministarstvima i institucijama države radi ostvarivanja prava branitelja na boračko-braniteljski dodatak i drugih zahtjeva opisanih kroz 7 tačaka pod ciljeva iz projektnih aktivnosti.

Savjet nije Uspio ostvariti pregovore i boračku rezoluciju vratili su braniteljima nazad u ruke. Branitelji spontano se okupljaju pred vladom i nastavljaju svoju borbu do konačnih ostvarivanja svojih prava.

VIDEO SA ODRŽANOG SASTANKA 19.12.2015.GODINE

Predsjednik UG  ''SOVE KRAJINE'' za USK i Regiju Bosanske Krajine Bajrić Senad

Povezano iz kategorije

Error: No articles to display

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net