ZENICA / 'Građanska rezolucija' o Ustavnim promjenama sa predstavnicima civilnog društva - VIDEO -

Zahtijevamo od međunarodne zajednice da nas izvuče iz ovog stanja u koje nas je i dovela

U Zenici juče 4. Marta u prostorijama UG Invalidnih, gluhi i nagluhi osoba održan je sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva koji su podržali Građansku Rezoluciju o nužnosti Ustavnih promjena u BiH.

Sasatanku su pozvani mediji ali se niko nije odazvao.

Zaključak sa sastanka : Da će predstavnici udruženja i organizacija pozvati uskoro na prošireni sastanak sve organizacije civilnog društva i građanske aktiviste  kako bi zajedno pripremili građanski skup  i stim stali u odbranu Građanske Rezolucije o nužnosti Ustavnih promjena u BiH.

Sastanak je otvorio i vodio dr. Amir Halep iz Zenice a sastanku je prisustvovao i kordinator Vijeća Građana Bajrić Senad iz Cazina koji je zvanično i najavio održavanje masovnih protesta u BiH u oktobru mjesecu ove godine, čije obraćanje možete vidjeti u prilogu ovog članka.


Od međunarodne zajednice zahtijeva se da kroz svoje daljnje angažiranje kroz okvirni mirovni sporazum u BiH, kao protektori u BiH, u potpunosti izmijene Aneks 4., Ustav Bosne i Hercegovine.

Dr. Amir Halep  je rekao; Naš rad kao građanske inicijative u potpunosti je javan i transparentan i služi isključivo u zaštiti građana.

''Nećemo ići prema vlastima u BiH, naš rad i aktivnosti ćemo usmjeriti isključivo prema međunarodnoj zajednici kaže Bajrić. Naše aktivnosti, koje ćemo raditi na području cijele BiH, jesu da se naša Rezolucija implementira u cijelosti. Tražit ćemo da rezolucija dostigne svoj nivo kroz buđenje građanke svijesti a ujedno da bude politički akt svih građana u BiH kako bi implementirali sve presude koje su donešene“ rekao je Bajrić.

Rezolucija je notarski obrađena i prevedena na engleski jezik te kao takva službeno predana Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira, OHR-u, Vladi Sjedinjenih Američkih Država te Vladi Ruske Federacije.

Evo što su sve istekli u svom obraćanju na sastanku u Zenici Bajrić Senad iz Cazina i dr. Amir Halep iz Zenice

Izvor: LjutaKrajina.net

Općine Unsko-sanskog kantona

                 

Android App za LjutaKrajina.net